skip to Main Content
Voorlopige Indeling Teams

Voorlopige indeling teams

Een belangrijke stap in het samen gaan is de voorlopige indeling van de spelers van beide verenigingen in teams, de indeling is te zien bij de menu-optie teams.

Aangezien er een korte tijdspanne was voor het komen tot een voorlopige indeling, zal er in aanloop van het nieuwe seizoen goed naar de teamindeling en ontwikkeling worden gekeken.

Op dit moment zijn wij druk doende alle voorkeursdagen en trainingstijden met het kader in te delen.
Wij verwachten dit zo spoedig mogelijk op de site te kunnen plaatsen.

Mochten er vragen zijn dan hebben we inloop-avonden op beide sportparken waar we proberen antwoorden te geven.

Kantine Scheemda:
woensdag 13 juni van 19.30 tot 20.30 uur

Kantine Westerlee:
woensdag 13 juni van 19.00 tot 20.00 uur

Iedereen is van harte welkom op één van beide locaties.

Back To Top